TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Söwda toplumy: ýolbaşçylar wezipä bellendi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan ýurdumyzyň ministrlerini we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryny wezipelere bellemek barada maslahat geçirdi.

Söwda toplumy:

Orazmyrat Gurbannazarow – Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri.

Resul Rejepow Türkmenistanyň dokma senagaty ministri.

Begenç Çaryýew – Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygy.

Ogulhajat Işangulyýewa – Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň başlygy.

 

Oba hojalyk toplumy: ýolbaşçylar wezipä bellendi

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti: futbol boýunça dünýä çempionatynyň hormatly myhmany

Baş Redaktor

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Özbegistana sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Teswirle