TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Oba hojalyk toplumy: ýolbaşçylar wezipä bellendi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan ýurdumyzyň ministrlerini we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryny wezipelere bellemek barada maslahat geçirdi.

Oba hojalyk toplumy:

Allanur Altyýew – Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri.

Güýzgeldi Baýjanow – Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy.

Ahmet Berdiýew – “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň baş direktory.

 

Gurluşyk pudagy : ýolbaşçylar wezipä bellendi

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle