Söwda toplumy: ýolbaşçylar wezipä bellendi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan ýurdumyzyň ministrlerini we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryny wezipelere bellemek barada maslahat geçirdi. Söwda toplumy: Orazmyrat Gurbannazarow – Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri. Resul Rejepow Türkmenistanyň dokma senagaty ministri. Begenç Çaryýew – Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygy. Ogulhajat Işangulyýewa – “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň başlygy.   … Continue reading Söwda toplumy: ýolbaşçylar wezipä bellendi