TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýerli ýolagçy howa gatnawlarynyň täze tertibi

2022-nji ýylyň 16-njy ýanwaryndan  Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrylýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi çap edildi. Ol “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň “turkmenistanairlines.tm” saýtynda ýerleşdirilipdir. 

 

2022-nji ýylyň 16-nji ýanwaryndan  Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrylýan ýerli ýolagçy            howa gatnawlaryň tertibi
Uçuşyň ugry   Gatnaw belgisi   Uçýan güni   Uçyan wagty   Gonýan wagty
Aşgabat – Daşoguz          T5-101      her gün          06-00           06-50
Aşgabat – Türkmenabat          T5-171      her gün          06-10           07-00
Aşgabat – Mary          Т5-127      her gün          06-20           07-00
Aşgabat – Türkmenbaşy          T5-241      her gün          06-30           07-30
Aşgabat – Kerki          T5-313         1,6          10-00           11-00
Daşoguz – Aşgabat          T5-102      her gün          07-50           08-40
Türkmenabat – Aşgabat          T5-172      her gün          08-00           08-50
Mary – Aşgabat          Т5-128      her gün          08-00           08-40
Türkmenbaşy – Aşgabat          T5-242      her gün          08-40           09-40
Kerki – Aşgabat          T5-314         1,6          12-00           13-00
*Uçuş rejesi üýtgäp biler

 

 

4 Dilde gürleýän Sözlük: Makul Sözlük Rus dilinde

 

Türkmenabat-Moskwa ugry boýunça nobatdaky gatnaw

Ýene-de okaň

Stambulda Biometrik pasportlaryň möhletiniň uzadylmagy dowam edýärmi?

Baş Redaktor

Lukmançylyk ugry boýunça Nobel baýragy gowşuryldy

Aşgabat — Tokio — Aşgabat ugry boýunça howa gatnawlary ýola goýlar

Ata Watan Eserleri

Teswirle