4 Dilde gürleýän Sözlük: Makul Sözlük Rus dilinde

Makul Sözlük indi Rus dilinde! Türkmen, Iňlis, Türk dillerindäki ilkinji online akylly sözlük Makul Sözlük indi Rus dilinde hem hereket edýär. Indi Makul Sözlükden (www.makulsozluk.com)  haýsyda bolsa ýokarda agzalan dilleriň birindäki bir sözi “gözleg” etseňiz, şol sözüň 4 dildäki netijesi Siziň üçin elýeterli bolar! Bu bolsa, Size bir wagtda 4 … Continue reading 4 Dilde gürleýän Sözlük: Makul Sözlük Rus dilinde