TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistandan Russiýa 12-nji ýörite uçar gatnawy

Şu gün 2021-nji ýylyň 29-njy aprelinde Türkmenistanyň Türkmenabat şäherindäki halkara howa menzilinden Russiýanyň paýtagty Moskwa şäherine ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy habar berýär.

Ilçihananyň resmi internet sahypasynda ýerleşdirilen habara görä, “S7” awiakompaniýasynyň amala aşyran 8536 belgili Türkmenabat-Moskwa ugry boýunça gatnawyndan 172 ýolagçy peýdalandy. 

Bu gatnaw 2020-nji ýylyň mart aýyndan bäri Türkmenistana yzygiderli gatnawlar wagtlaýyn togtadylandan bäri 12-nji gatnaw boldy.

Mälim bolşy ýaly, Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň gurnamagynda 2021-nji ýylyň 22-nji aprelinde hem Türkmenabadyň halkara howa menzilinden Russiýanyň paýtagty Moskwa şäherine ýörite uçar gatnawy amala aşyrylypdy. Bu gatnaw bilen 169 ýolagçy Russiýa gidipdi.

Çagalar Iňlis dilini Makul Sözlemler bilen aňsat öwrenýär!

 

Halkara okuw mekdepleri : Diplom ykrar etmek boýunça ugurlar

 

Özbegistanyň Prezidentiniň Türkmenistana iş sapary

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Teswirle