TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Özbegistanyň Prezidentiniň Türkmenistana iş sapary

Şu gün Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew iş sapary bilen Türkmenistana gelýär. Bu barada Özbegistanyň resmi habarlar agentligi habar berýär.
“www.uza.uz” internet neşiriniň habaryna görä, Özbegistanyň Prezidentiniň iş saparynyň maksatnamasynda iki ýurduň döwlet Baştutanlarynyň ikiçäk duşuşyklary meýilleşdirilýär.
Gepleşikleriň gün tertibinde türkmen-özbek dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we strategiki hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmak, köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy we sebitara gatnaşyklary giňeltmek ýaly meseleler bar.
https://www.atavatan-turkmenistan.com/yasayys-jayyny-kireyine-almak-bermek-sertnamasynyn-uytgedilmegi-barada-maglumat/

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Teswirle