SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistanda Russiýa ýörite uçar gatnawy gurnalar

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherindäki halkara howa menzilinden Russiýanyň Moskwa şäherine nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyrylar.

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň konsullyk bölüminiň telegram kanalynyň habaryna görä, Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň konsullyk bölümi “S7” awiakompaniýasynyň nobatdaky ýörite uçar gatnawy 29-njy sentýabrda Aşgabat-Moskwa ugry boýunça meýilleşdirilýändigi mälim edildi.

“Sng.Today” internet neşiriniň hem habaryna görä, bu pandemiýa başlaly bäri 22-nji ýörite uçar gatnawy bolae. Türkmenistandan Russiýa soňky geze ýörite uçar gatnawy 17-nji sentýabrda gurnalypdy.

Şeýle hem Domodedowo halkara howa menziliniň resmi web sahypasynda “S7” awiakompaniýasynyň “8536” belgili gatnawynyň tertibe goşulandygy habar berildi.

Ozal habar berişimiz ýaly, 17-njy sentýabrda Russiýanyň “S7” awiakompaniýasynyň amala aşyran “8536” gatnawyndan 177 ýolagçy peýdalanypdy.

 

“Makul Sözlük” indi türk dilinde : 3 dilde onlaýn sözlük

“Ata Watan Eserleri”: ÝEŇIJILER BELLI BOLDY

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi