TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistanda A-98 kysymly benzin öndürilip başlandy

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda nebit önümleriniň täze görnüşlerini öndürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, bu önümçilik toplumynda häzirki wagtda çig nebiti gaýtadan işlemek hem-de dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümleri öndürmek boýunça işler alnyp barylýar.

“Ýewro-6” standartlarynyň hil talaplaryna doly laýyk gelýän, ekologiýa taýdan has arassalygy bilen tapawutlanýan täze A-98 kysymly awtoulag benzini öndürilip başlandy.

Niderlandlar Patyşalygynyň “Saibort” kompaniýasynyň halkara barlaghanasynda geçirilen barlaglaryň netijesinde, bu önümiň “K-5” ekologiýa talaplaryň we “Ýewro-6” standartlarynyň kadalaryna laýyk gelýändigi baradaky kepilnamalaryň berlendigi habar berildi.

Häzirki wagtda nebit önümleriniň täze görnüşi hökmünde “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy tarapyndan döwlet reýestrine girizmek hem-de laýyklyk sertifikatyny resmileşdirmek boýunça işler alnyp barylýar.

 

 

Türkmenistanyň wekiliýeti Eýranda saparda bolar

Ýene-de okaň

100 milliard dollar ýitiren ilkinji adam

Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky söwda dolanyşygy 296% ýokarlandy

Teswirle