Türkmenistanyň wekiliýeti Eýranda saparda bolar

Şu gün geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde milli Liderimiz degişli Buýruga gol çekdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenildi. Resminama laýyklykda, ýurdumyzyň wekiliýeti 8-9-njy ýanwarda Eýran Yslam Respublikasynyň Tähran şäherinde gulluk iş saparynda bolar. Türkmen wekiliýeti Tähran şäherine amala aşyrjak iş saparynda syýasy we ykdysady meseleler boýunça … Continue reading Türkmenistanyň wekiliýeti Eýranda saparda bolar