TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkiye’de Yeni Kitap : Mahtumkulu Divanı’ndan Seçmeler

Türkmen Milli şairi Mahtumkuli Firakiden seçmeler yayınlandı. Bu eser, Mahtumkulu Firaki Bilim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.  Doğumunun 290. Yılı Münasebetiyle Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçiliği nezdinde Mayıs 2013’te,Türkiye’de Türkmen Millî Şairi Mahtumkulu Firâkî’yi bilimsel açıdan incelemek ve halka tanıtmak amacıyla bir merkez oluşturulmasına’ karar verilmiştir.

Bu çalışmalar için Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL, Prof. Dr. Ali DUYMAZ, Prof. Dr. Nergis BİRAY, Doç. Dr. Berdi SARIYEV, Doç. Dr. Hamiye DURAN, Dr. Emrah YILMAZ’dan müteşekkil bir yazarlar kurulu oluşturuldu. Bu Kurul, 2014 yılından bu yana Mahtumkulu Divanı’ndan Seçmeler adlı eserle birlikte toplamda 7 kitap ve pek çok makale hazırlamıştır.

Eserde genel olarak Mahtumkulu’nun hikmetli sözlerine ve nasihatlerine yer verilmiştir. Hem akademik çevrelere hem de halka hitap eden bu çalışmanın ilk bölümünde büyük şairin hayatına ve edebi kişiliğine değinilmiştir. İkinci bölümde divanda geçen hikmetli sözler derlenmiş ve mecaz kavramlara açıklamalar getirilmiştir. Şairin bazı şiirleri akademik açıdan değerlendirilmiş ve yorumları yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise Mahtumkulu hakkında dünya çapında tanınmış edipler, şairler, devlet ve siyaset adamlarının yanı sıra akademisyenlerin görüşlerine yer verilmiştir.

Büyük Miras Sözlüğü hazırlanacak

Kısacası bu eser, akademik çalışmalarına devam eden kurul tarafından hazırlanan projenin devamı niteliğindedir. Yukarıda isimleri geçen akademisyenler, UNESCO tarafından kutlanması planlanan şairin doğumunun 300. yılı kapsamında 2024 yılı için Büyük Miras Sözlüğü üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Sonuç olarak; yazarlar Bağımsızlığın 30. yılında hazırlanan bu çalışmayla Mahtumkulu’nun Bağımsız Devlet kurma ülküsünü, Vatan sevgisini, felsefi görüşlerini, sufizm anlayışını, dini ve dünyevi nasihatlerini muhatap gönüllere taşımanın gayreti içerisinde olduğunu beyan etmekteler.

Dil, söz hakynda nakyllar Iňlis dilinde

 

Idiomalar: Diller dünýäsiniň ajaýyp bir bölegi

Ýene-de okaň

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Teswirle