TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Tramp öz jemgyýetçilik toruny döredýär

ABŞ-nyň ozalky Prezidenti Donald Tramp “Trump Media & Technology Group” ady bilen öz media toparyny döretjekdigini mälim etdi. Şol media toparynyň düzüminde “TRUTH social” atly täze jemgyýetçilik torunyň döredilmegi meýilleşdirilýär. Bular barada kompaniýanyň metbugat beýanatynda bellenilip geçilipdir.

Trampyň döreden TMGT media topary ýurtdaky beýleki media toparlaryna bäsdeş bolup durýar. Onuň özbaşdak jemgyýetçilik tory hem “Twitter”, “Facebook” и “Instagram” ýaly jemgyýetçilik torlary bilen basleşer

Mälim bolşy ýaly, Twitter”, “Facebook” и “Instagram” ýaly dünýä belli jemgyýetçilik torlary Donald Trampa öz hyzmatlaryndan peýdalanmaga mümkinçilik bermeýärler.

 

70 ýaşynda ilkinji bäbegini dünýä inderdi

Ýene-de okaň

“Ga­laxy S23” smart­fon­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy

Ata Watan Eserleri

“Facebook” ulanyjylarynyň sany 2 milliarddan geçdi

“Apple” şereketiniň önümlerindäki i harpynyň manysy

Teswirle