70 ýaşynda ilkinji bäbegini dünýä inderdi

Hindistanyň Gujarat welaýatynyň Kemora obasynyň ýaşaýjysy 70 ýaşyndaky Jiwunben Rabari bilen ýanýoldaşy 75 ýaşyndaky Maldhari köp ýyllaryň dowamynda çagalarynyň  bolmagy üçin tagalla etdiler. Çagalarynyň bolmagyny isleýän är-aýal köp ýyllaryň dowamynda arzuwlaryna ýetip bilmedi. Är-aýallaryň lukmanlaryň ýaşlarynyň birçene barandygy üçin çagalarynyň bolmagynyň mümkin däldigine hem gulak asman, öz arzuwlaryna ýetdiler. 45 … Continue reading 70 ýaşynda ilkinji bäbegini dünýä inderdi