TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

«Senagat»: bankyň hasabyndaky bina satylýar

Türkmenistanyň «Senagat» paýdarlar täjirçilik banky hasabynda duran binany isleg bildirýän ýuridik şahslara we telekeçilere satmak üçin bäsleşik yglan edýär.

Satyljak bina Ahal welaýatynyň Sarahs şäheriniň Şeýdaýy köçesiniň 3-nji jaýynda ýerleşýär. Ol 2 gatdan ybarat bolup, 1997-nji ýylda gurlan, umumy meýdany 350,30 inedördül metrdir. Bina degişli ýer böleginiň meýdany 9 825 inedördül metr.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän taraplar tekliplerini şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda aşakdaky salga ibermelidirler:

Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 129-njy jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+99312) 44-44-70, 44-44-76.

 

 

Bäsleşik:«EKSPO-2025» üçin Türkmenistanyň pawilýonyny gurmak

Ýene-de okaň

“Petronas” işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri

Bäsleşik:gazdan benzin öndürýän zawodda ammar gurmak

Ata Watan Eserleri

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasyndan iş orunlary