TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNESIŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:«EKSPO-2025» üçin Türkmenistanyň pawilýonyny gurmak

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi 2025-nji ýylda Ýaponiýanyň Osaka şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän «EKSPO — 2025» atly Bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek we gurmak barada halkara bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige teklipleri bermegiň möhleti 2022-nji ýylyň 25-nji iýuly, sagat 18:00-a çenli.

Bäsleşigiň resminamalaryny şu salgydan alyp bilersiňiz:

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 52-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+99312) 44-64-77, 44-63-66, 44-63-54.

 

 

Birža täzelikleri: owgan telekeçileri dizel ýangyjy satyn aldy

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi Türkiýäniň awiakompaniýasyna hyzmat berer

Ata Watan Eserleri

 Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy halkara şahadatnama aldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda öndürilen mekdep partalary Gazagystanyň mekdeplerini bezeýär

Ata Watan Eserleri