BIZNESIŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:«EKSPO-2025» üçin Türkmenistanyň pawilýonyny gurmak

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi 2025-nji ýylda Ýaponiýanyň Osaka şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän «EKSPO — 2025» atly Bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek we gurmak barada halkara bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige teklipleri bermegiň möhleti 2022-nji ýylyň 25-nji iýuly, sagat 18:00-a çenli.

Bäsleşigiň resminamalaryny şu salgydan alyp bilersiňiz:

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 52-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+99312) 44-64-77, 44-63-66, 44-63-54.

 

 

Birža täzelikleri: owgan telekeçileri dizel ýangyjy satyn aldy

Ýene-de okaň

Angliýanyň ilkinji milliarder sazandasy boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halysynyň baýramyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda öndürilýän önümler «TIBCO-2024» sergisinde görkezilýär

Aşgabatda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady

Russiýa bilen Merkezi Aziýanyň haryt dolanyşygy 44 milliard dollara deň boldy

Ata Watan Eserleri

USAID 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumyny geçirýär