Bäsleşik:«EKSPO-2025» üçin Türkmenistanyň pawilýonyny gurmak

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi 2025-nji ýylda Ýaponiýanyň Osaka şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän «EKSPO — 2025» atly Bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek we gurmak barada halkara bäsleşik yglan edýär. Bäsleşige teklipleri bermegiň möhleti 2022-nji ýylyň 25-nji iýuly, sagat 18:00-a çenli. Bäsleşigiň resminamalaryny şu salgydan alyp bilersiňiz: Aşgabat … Continue reading Bäsleşik:«EKSPO-2025» üçin Türkmenistanyň pawilýonyny gurmak