TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Rusýa : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri

Russiýa Federasiýasynyň   146  sany ýokary okuw mekdebiniň diplomy Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ykrar edilýär. Öň habar berişimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan  “Moskwanyň ýokary okuw jaýlar boýunça halkara öňdeligi düzýän sanaw “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022″ sanawy kabul edildi. Bu sanawa Russiýa Federasiýasyndan ýüzlerçe ýokary okuw mekdebi girdi. Bu sanawy aşakda Size ýetirýäris. Bellemeli zat, öň habarymyzda Size ýetirilen Russiýadan sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň diplomlary hem ykrar edilýär.

Bellemeli zat,  Türkmenstanyň Bilim ministriniň 2019-njy ýylyň 29-njy martynda çykaran 80 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça Gözükdirijä üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda Buýruk kabul edildi. Şol Buýruk bilen Resminamalary ykrar etmek üçin bildirilýän talaplarda “QS World University Rankings” diýen sözlerden soň “, “Три миссии университета” diýen sözleri goşuldy. Şeýlelikde diplomy ykrar edilýän halkara uniwersitetleriň sanawyna “Moskwanyň ýokary okuw jaýlar boýunça halkara öňdeligi düzýän sanaw “Üç uniwersitetiň missiýasy” – sanawy hem goşuldy. Şeýlelikde bu sanawda bar bolan halkara ýokary okuw mekdepleriniň diplomy hem ykrar ediler.

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Türkiýede bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

Pandemiýa döwründe daşary ýurtda bilim alan talyplary gyzyklandyrýän täze karar baradaky habary aşakdaky linkimizden okap bilersiňiz.

Russiýanyň diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawy

 1. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
 2. Санкт-Петербургский государственный университет
 3. Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
 4. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
 5. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
 6. Национальный исследовательский Томский государственный университет
 7. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
 8. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
 9. Университет ИТМО
 10. Национальный исследовательский Томский политехнический университет
 11. Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
 12. Российский университет дружбы народов
 13. Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
 14. Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России
 15. МГИМО МИД России
 16. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
 17. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
 18. Казанский (Приволжский) федеральный университет
 19. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
 20. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России
 21. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России
 22. Финансовый университет при Правительстве РФ
 23. Университет Иннополис
 24. Дальневосточный федеральный университет
 25. Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина
 26. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)
 27. Южный федеральный университет
 28. Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
 29. Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России
 30. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
 31. Санкт-Петербургский горный университет
 32. Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России
 33. Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Минздрава России
 34. Сибирский федеральный университет
 35. Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
 36. Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России
 37. Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ
 38. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
 39. Национальный исследовательский университет «МЭИ»
 40. Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
 41. Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского Минздрава России
 42. Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России
 43. Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России
 44. Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова Минздрава России
 45. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва
 46. Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
 47. Тюменский государственный университет
 48. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
 49. Казанский национальный исследовательский технологический университет
 50. Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
 51. Национальный исследовательский Московский государственный строительный Университет
 52. Пермский национальный исследовательский политехнический университет
 53. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
 54. Белгородский государственный национальный исследовательский университет
 55. Воронежский государственный университет
 56. Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ
 57. Московский государственный лингвистический университет
 58. Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
 59. Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева
 60. Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России
 61. Самарский государственный медицинский университет Минздрава России
 62. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
 63. Академия социального управления
 64. Казанский государственный медицинский университет Минздрава России
 65. Московский городской педагогический университет
 66. Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
 67. Новосибирский государственный технический университет
 68. Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева
 69. Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена
 70. Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
 71. Тюменский индустриальный университет
 72. Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко Минздрава России
 73. Государственный университет «Дубна»
 74. Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. ВойноЯсенецкого Минздрава России
 75. Медицинский университет «Реавиз»
 76. Московский педагогический государственный университет
 77. Московский политехнический университет
 78. Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева
 79. Пензенский государственный университет
 80. Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра
 81. Российский государственный гуманитарный университет
 82. Российский университет транспорта (МИИТ)
 83. Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России
 84. Уральский государственный медицинский университет Минздрава России
 85. Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова
 86. Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава России
 87. Алтайский государственный университет
 88. Астраханский государственный медицинский университет Минздрава России
 89. Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова
 90. Волгоградский государственный технический университет
 91. Государственный университет управления
 92. Донской государственный технический университет
 93. Иркутский государственный университет
 94. Курский государственный медицинский университет Минздрава России
 95. Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
 96. Московский технический университет связи и информатики
 97. Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России
 98. Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
 99. Омский государственный медицинский университет Минздрава России
 100. Пермский государственный национальный исследовательский университет
 101. Петрозаводский государственный университет
 102. Самарский государственный технический университет
 103. Санкт-Петербургский государственный экономический университет
 104. Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина
 105. Северный государственный медицинский университет Минздрава России
 106. Северо-Кавказский федеральный университет
 107. Тверской государственный медицинский университет Минздрава России
 108. Технологический университет (г. Королёв)
 109. Томский государственный архитектурно-строительный университет
 110. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
 111. Уфимский государственный нефтяной технический университет
 112. Ханты-Мансийская государственная медицинская академия
 113. Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России
 114. Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова
 115. Альметьевский государственный нефтяной институт
 116. Амурская государственная медицинская академия Минздрава России
 117. Астраханский Государственный университет имени В. Н. Татищева
 118. Башкирский государственный университет
 119. Волгоградский государственный университет
 120. Воронежский государственный технический университет
 121. Дальневосточный государственный медицинский университет Минздрава России
 122. Ивановский государственный химико-технологический университет
 123. Иркутский национальный исследовательский технический университет
 124. Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова
 125. Кемеровский государственный университет
 126. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
 127. Московский государственный областной университет
 128. Московский государственный университет пищевых производств
 129. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
 130. Омский государственный технический университет
 131. Орловский  государственный университет имени И.С. Тургенева
 132. Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А.    Вагнера Минздрава России
 133. Пятигорский государственный университет
 134. Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
 135. Российский новый университет (РосНОУ)
 136. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
 137. Севастопольский государственный университет
 138. Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
 139. Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина
 140. Тихоокеанский государственный университет
 141. Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России
 142. Ульяновский государственный университет
 143. Уральский государственный экономический университет
 144. Читинская государственная медицинская академия Минздрава России
 145. Юго-Западный государственный университет
 146. Югорский государственный университе

 

Täze sanaw : Türkiýeden 28 uniwersitet halkara sanawa girdi

 

 

Diplomy ykrar edilýän halkara uniwersitetleriň sanawy-2023

 

Diplom ykrar üçin täze sanaw: Moskwanyň “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022 :neşir edildi

Ýene-de okaň

«Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşigi

1-nji synp okuwçylaryna “Bilimli” nyşanly kompýuterler sowgat berler

Türkmenistanda sanly ulgam arkaly halkara olimpiadalary geçiriler

Teswirle