SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Hytaýda 5 müň adamlyk halkara karantin merkezi açylar

Hytaýyň günortasyndaky Guançžou şäherinde şu aýda 5 müň adama niýetlenen halkara karantin merkeziniň açyljakdygy mälim edildi. Ýerli KHBS-niň habar bermegine görä, Guançžou şäherindäki halkara karantin merkezi şu ýylyň sentýabr aýynyň ahyrynda ulanyşa berler.

Habarda: «Merkeziň ähli binalarynyň gurluşygy tamamlandy, indi desganyň çäkleri abadanlaşdyrylýar. Toplumyň meýdany 25 gektar bolup, ol dört zona bölünýär: A, B, C, D. Lukmançylyk merkezi 5 müň otagdan ybaratdyr» diýilýär.

Hytaýly epidemiolog Çžun Nanşan Guançžouda iri halkara karantin merkeziniň daşary ýurtly syýahatçylar we epidemiologiki howpy ýokary bolan sebitleriň ýaşaýjylary üçin niýetlenendigini aýtdy. Sebäbi karantindäki ýerli myhmanhanalaryň sanitariýa, epidemiologiki ülňülere laýyk gelmeýän ýagdaýdadygy aýdylýar. Hytaýa gelýän halkara gatnawlaryň 80-90 göterimi Guançžou şäherine gonýar.

Modada ilkinji dizaýner

 

Ýene-de okaň

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi

«Türkmenhowaýollary» agentligi Kuala-Lumpur şäherine ýolagçy gatnawyny artdyrýar