Modada ilkinji dizaýner

Çarles Frederik Uort 1846-njy ýylda dünýä inýär. 1895-nji ýylda aradan çykýar. Moda taryhynda ilkinji dizaýnerdir. Ol döwürlerde tikinçiler bolup, müşderileriň öýüne gidilip sargyt boýunça tikilýän eken. Çarles Frederik Uort müşderilerini öz aýagyna getirip, öz çyzgylary esasynda köýnekleri taýýarlap geýdirmegi başarypdyr. Ýönekeý eşikleri tikmän, has täsin, üýtgeşik egin-eşik tikmek isläpdir. Uort … Continue reading Modada ilkinji dizaýner