TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Hytaý Gyrgyzystanda Gün elektrik bekedini gurar

Hytaýyň kompaniýalary Gyrgyz Respublikasynyň Yyyk-Kul oblastynda Gün elektirk bekedini gurmagy göz öňünde tutýar. Bu bekediň kuwwaty 1000 megawatta deň bolar.

Iri energetika desgasyny gurmak barada maýa goýum ylalaşygyna gol çekildi. Bu taslama “China Power International Development Ltd.” hem-de “China Railway 20th Bureau Group Corp.” kompaniýalary gatnaşýar. Hytaý kompaniýalary birnäçe ýurtda bu ugurda zähmet çekip, degişli tejribä eýedir.

 

Daşary ýurtlulara haj parzyny berjaý etmäge mümkinçilik döredilýär

Ýene-de okaň

“Rosgeologiýa” Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmegi meýilleşdirýär

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda Eýranyň ýöriteleşdirilen sergisi geçiriler

Russiýa Özbegistana gaz satyp başlar

Teswirle