Daşary ýurtlulara haj parzyny berjaý etmäge mümkinçilik döredilýär

Daşary ýurtlular Mekgä goýberilýär. Saud Arabystanynyň hökümeti 3 ýyldan soňra, ilkinji gezek daşary ýurtlulara haj parzyny berjaý etmäge mümkinçilik döredýär. Beýleki ýurtlardan haj parzy üçin geljek adamlaryň sanyny 1 million adama çenli artdyrmak kararyna gelindi. 65 ýaşdan kiçi bolan daşary ýurt raýatlaryna haj parzyny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berler. Ýöne olar … Continue reading Daşary ýurtlulara haj parzyny berjaý etmäge mümkinçilik döredilýär