Howa maglumaty: 4-nji maý 2021

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 3-nji maýynda sagat 20:00-den 4-nji maýynda sagat 20:00-ä çenli boljak howa barada  Türkmenistanyň Howa Maglumaty gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan” habarlar gepleşigine salgylanyp, Size ýetirýäris.

Balkan welaýatynda 

Gije : +12….+17

Gündiz +21….+26

Ahal welaýatynda

Gije : +17…+22

Gündiz : +24…+29

Mary welaýatynda

Gije : +16…+21

Gündiz + 24…+29

Az kem ýagyş ýagar

Lebap welaýatynda

Gije: +15…+20

Gündiz:+ 27…+32

Daşoguz welaýatynda

Gije :+13…+18

Gündiz : +25…+30

Aşgabat şäherinde

Gije : +17… +19

Gündiz +24…+26

 04.05.2021 Magnit hadysasy gowşak täsirli.

 

“Awazada” dynç almagyň tertibi

 

Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

 

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar