TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Gün ulgamynyň daşyndan täze signallar tapyldy

Awstraliýadaky Kwinslend uniwersitetiniň alymlary ilkinji gezek Gün sistemasyndan ýa-da ekzoplanetlerden başga planetalary tapmak üçin radio antennasyny ulandylar.

Dünýäniň iň güýçli radio antennasy “LOFAR” ulanyp, Gün ulgamynyň daşyndaky planetalardan signallary ilkinji gezek tapyldy. Kwinslend uniwersitetiniň astrofizik Dr. Benýamin Papa bu tapyndy, ýaşap boljak ekzoplanetleri öwrenmek üçin “täze mümkinçilikler” açýandygyny aýtdy. Papa: “Lofar, bäş ýyldan 10 ýyla çenli ösmegine garaşýan tehnologiýamyzyň kiçijik bir görnüşi” -diýdi.

Şeýle-de bolsa, alymlar radio signallaryny ulanyp, giňişligi öwrenmegi dowam etdirýändiklerini mälim etdiler. Hünärmenler polýarlaşdyrylan günlük äýneklerini öndürmäge mümkinçilik berýän tehnologiýany ulanyp, gara deşikler we neýron ýyldyzlary ýaly beýleki asman jisimlerini gönükdirmegiň usullaryny kesgitlediler.

Gözlegiň esasy ýazyjysy Jozef Kallingham, toparyň signallaryň ýyldyzlar bilen görünmeýän orbita planetalarynyň arasyndaky magnit birikmesinden gelip çykýandygyna ynam bildirdi.

 

ABŞ syýahat çäklendirmelerini ýeňilleşdirýär

 

Ýene-de okaň

“Ga­laxy S23” smart­fon­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy

Ata Watan Eserleri

“Facebook” ulanyjylarynyň sany 2 milliarddan geçdi

“Apple” şereketiniň önümlerindäki i harpynyň manysy

Teswirle