ABŞ syýahat çäklendirmelerini ýeňilleşdirýär

Amerikanyň Birleşen Ştatlary noýabr aýynyň başyndan başlap, Kanadadan we Meksikadan doly sanjym edilen syýahatçylar üçin syýahat çäklendirmelerini ýeňilleşdirmegi meýilleşdirýär. Halkara howa gatnawy arkaly gelýän ýolagçylary üçin hem täze düzgünler tapgyrlaýyn durmuşa geçiriler. Noýabr aýynyň başynda başlajak birinji tapgyr sanjym edilýän myhmanlara, dostlaryna baryp görmek ýa-da syýahatçylyk ýaly möhüm däl sebäplere … Continue reading ABŞ syýahat çäklendirmelerini ýeňilleşdirýär