TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Emeli aňyň hem ýok edip bilmeýän kärleri

Tehnologiýadaky ýokary depgindäki ösüşler köp iş orunlarynda adamlaryň ýerini robotlaryň we emeli aňyň kömegi bilen amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Käbir hünärleriň geljekde esasan hem emeli aň bilen ýerine ýetiriljekdigi çaklanylýar. Şeýle-de bolsa, emeli aňyň ýa-da robotlaryň ýerine ýetirip bilmeýän käbir hünärleri bar.

Ine, emeli aňyň ýok edip bilmejek hünärleri:

 • adam serişdeleri boýunça hünärmen
 • kompýuter ulgamlarynyň analitigi
 • mugallymçylyk
 • sport
 • hukuk
 • ýazyjylyk
 • dolandyryjylyk
 • çäreleri gurnaýjy
 • syýahatçylar
 • psihologlar we psihiatrlar
 • hirurglar
 • aýdymçylar

 

Pariž Olimpiýa oýunlarynda 32 sport görnüşinde bäsleşiler

Ýene-de okaň

«Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» parlamentara forumyny Aşgabatda geçirilmek teklip edildi

Ikinji Hazar ykdysady forumy geçiriler

Emmanuel Makron: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzy ösdürmäge taýýar

Teswirle