Pariž Olimpiýa oýunlarynda 32 sport görnüşinde bäsleşiler

Ýaponiýanyň Tokio şäherinde tamamlanan XXXII tomusky Olimpiýa oýunlary tamamlandy. Ýene-de 3 ýyldan ýagny, 2024-nji ýylda XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlary Fransiýanyň paýtagty Pariž şäherinde geçiriler. 26-njy iýul-11-nji awgust aralygynda geçiriljek Pariž Olimpiýa oýunlarynda dünýäniň dürli ýurtlaryndan gatnaşjak türgenler sportuň 32 görnüşi boýunça baýrakly orunlar üçin bäsleşerler. Bir ýyl giç başlan Tokio … Continue reading Pariž Olimpiýa oýunlarynda 32 sport görnüşinde bäsleşiler