TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Döwlet migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň barşynda Döwlet migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçysy bellendi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň barşynda işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy podpolkownik Bekmyrat Öwezowy eýelän wezipesinden boşatdy.

Milli Liderimiz podpolkownik Nazar Atagaraýewi Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesine belledi.

 

Pakistanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýada saparda bolýar

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Teswirle