Pakistanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýada saparda bolýar

Pakistan Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureýşi 24-26-njy awgust aralygynda Merkezi Aziýa ýurtlarynda – Täjigistanda, Özbegistanda we Türkmenistanda saparda bolýar. Bu barada Pakistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Habarda bellenilip geçilişi ýaly, daşary işler ministri Şah Mahmud Kureýşi bu saparynyň çäklerinde ikitaraplaýyn gatnaşyklar bilen bir … Continue reading Pakistanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýada saparda bolýar