BIZNES

Birža täzelikleri:geleşikleriň 160-sy hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 160-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Owganystanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini we awiakerosini, şeýle hem “Türkmengaz” döwlet konserniniň kärhanalarynda öndürilen ECO-93 kysymly awtobenzini satyn aldylar.

Mundan başga-da, Owganystanyň, Ermenistanyň, Gyrgyzystanyň telekeçileri daşary ýurt puluna reňksiz aýnany, nah ýüplügi, boýalan tüýjümek önümleri satyn aldylar. Geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 29 million 826 müň dollaryndan gowrak boldy.

Hytaýyň işewür toparlarynyň wekilleri 3 million 960 müň manatlyk saryja goýnuň ýüňüni satyn aldylar.

Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, gaplaýyş plýonkasyny, şeýle hem el halylaryny, pagta lintini satyn aldylar. Geleşikleriň bahasy 48 million 626 müň manatlykdan gowrak boldy.

Italiýada okuw: Resminamalar üçin nirä ýüz tutmaly?

 

Ýene-de okaň

Angliýanyň ilkinji milliarder sazandasy boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halysynyň baýramyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda öndürilýän önümler «TIBCO-2024» sergisinde görkezilýär

Aşgabatda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady

Russiýa bilen Merkezi Aziýanyň haryt dolanyşygy 44 milliard dollara deň boldy

Ata Watan Eserleri

USAID 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumyny geçirýär