TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Birža täzelikleri: Gonkongyň telekeçileri nebit önümlerine isleg bildirdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 55-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Russiýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Gonkongyň, Özbegistanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, uçar kerosinini, dizel ýangyjyny we gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar.

Bulardan başga-da, Russiýanyň, BAE-niň, Türkiýäniň, Özbegistanyň we beýleki ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekillerine jins matalary, nah ýüplük, float aýnasy ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 39 million 474 müň dollaryndan gowrak boldy.

Beýik Britaniýanyň, BAE-niň we Gazagystanyň telekeçileri jemi bahasy 21 million 525 müň manatdan gowrak bolan nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 1 million 408 müň manatdan gowrak bolan Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen gurluşyk nebit bitumyny, el haly işlerini satyn aldylar.

 

ABŞ serhetlerini açmagy meýilleşdirýär

Ýene-de okaň

Azerbaýjandan gelen telekeçi dokma önümlerini satyn aldy

“GaffneyCline” Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirýär

“GlobalPetrolPrices”: Türkmenistan — benziniň iň arzan ýurtlarynyň onlugynda

Teswirle