ABŞ serhetlerini açmagy meýilleşdirýär

Ýer ýüzünde koronawirus pandemiýasy bilen bagly ýagdaýlary durnuklaşan döwletleriň hataryna öz döwründe agyr keselçilige uçran Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem girýär. Hökümet 20 aýlyk arakesmeden soňra iki sanjymyny hem kabul eden syýahatçylary döwlete goýbermäge rugsat bermäge taýýarlanýar. Ýurtda daşary ýurtly syýahatçylar bilen bagly çäklendirmeler ozalky Prezident Donald Trampyň döwründe girizilipdi. Öňki … Continue reading ABŞ serhetlerini açmagy meýilleşdirýär