TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Adidas markasynyň döredilmegi

Adolf we dogany Rudolfyň komponiýalary II jahan urşundan soňra ýollaryny aýryp, özleri aýratyn kompaniýanyň eýesi bolýarlar. Biri-birinden öýkeli doganlar Adolf Dassler adidasy döreden bolsa, dogany Rudolf Pumanyň eýesidir. Adidas 1948-nji ýylda Adolf Dassler tarapyndan  Germaniýada döredilipdir..

“Adidas” sözi Adolfyň “Adi” böleginden şeýle-de Dassler familiýasynyň “Das” böleginiň birleşmeginden emele gelendir.

Dürli-dürli logolary bolan adidasyň 3 çyzykly şekili Adolf Dassler tarapyndan dizaýn edilipdir. 3 sany çyzgydan döredilen logoda beýgelen dag şekiliniň berilmegi kynçylyklardan aşyp, ýetilmeli maksatlar görkezilýär.

Adolf hem-de Rudolf doganlar biri-birinden öýkeli ýagdaýda aradan çykýarlar.

Adolf Dassleriň ogly Horst Dassler aradan çykandan soňra 1987-nji ýylda adidas kompaniýasy satylýar.

Adidasyň iň uly garşydaşy Nike markasydyr.

 

 “Lacoste” markasynyň taryhy

 

Ýene-de okaň

Türkmen telekeçileri Hytaýdaky sergä çagyryldy

Azerbaýjan Türkmenistan we Türkiýe bilen gol çeken şertnamasyny tassyklady

Birža täzelikleri: türk telekeçileri awtobenzin satyn aldy

Teswirle