“Lacoste” markasynyň taryhy

1933-nji ýyldan bäri “Lacoste”  dünýäniň iň uly markalarynyň birine öwrüldi. Dünýä meşhur eşikleriň markasy “Lacoste” 1933-nji ýylda Rene Lakoste tarapyndan döredildi. Markanyň logosyna krokodil şekilini goýmagy, Reneniň lakamynyň krokodil bolmagydyr. Ýaşan döwründe Rene meşhur tennisçi bolupdyr. Ol mahallar tennisçileriň uzyn ýeňli köýnek geýmekleri, tennis oýnamaga kynçylyk döredýär eken. Netijede, Rene … Continue reading  “Lacoste” markasynyň taryhy