TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Açyk gapylar: Türkmen döwlet medeniýet instituty

Türkmen döwlet medeniýet instituty 2021-nji ýylyň 12-nji maýynda sagat 15:00-da «AÇYK GAPYLAR»

gününi geçirýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

Ýaşlar hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda ylmy, bilimi ösdürmek baradaky Kararlarynyň durmuşa geçirilişi, ýokary bilim ulgamyndaky okuw-usulyýet, ylmy-barlag, medeni-köpçülik işleri, institutda öwredilýän hünärler, okatmagyň usullary, häzirki zaman aýratynlyklary, milli sungatyň, medeni mirasymyzyňçuňňur öwredilişi we talyplaryň ýaşaýyş şertleri bilen ýakyndan tanşyp bilerler.

Institutyň salgysy: Aşgabat şäheri, 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň 114-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 48-11-30; 48-10-99.

 

Italiýada okuw: Resminamalar üçin nirä ýüz tutmaly?

 

Ýene-de okaň

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Dekabr aýynda halkara internet olimpiadalary geçiriler

Türkmen himiýaçy talyplarynyň üstünligi

Teswirle