TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

“Açyk gapylar”: Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty 2022-2023-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary institut bilen tanyşdyrmak üçin «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär.

Şol günlerde ýaşlara hormatly Prezidentimiziň ylym-bilim ulgamyny ösdürmek baradaky özgertmeleriniň institutda durmuşa geçirilişi, bilim hem-de bedenterbiýe we sport ulgamynda gazanylýan üstünlikler, ýetilýän sepgitler, taýýarlanylýan hünärler, alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik, ylmy, medeni-köpçülik işleri, talyplaryňýaşaýyş we durmuş şertleri barada giňişleýin gürrüň berler.

«Açyk gapylar» güni görkezilen salgyda şu ýylyň27-nji aprelinde we 13-nji maýynda sagat 15:00-da başlanýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň 40-njy jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 22-64-02, 22-65-47.

Elektron salgysy: tdbsi@sanly.tm

 

Gutardyş Synaglary : Fizika dersinden soragnamalar 2022

Ýene-de okaň

Rusýa : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri

Baş Redaktor

Täze sanaw : Türkiýeden 28 uniwersitet halkara sanawa girdi

Baş Redaktor

Diplom ykrar üçin täze sanaw: Moskwanyň “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022 :neşir edildi

Baş Redaktor

Teswirle