Gutardyş Synaglary : Fizika dersinden soragnamalar 2022

Biz öň Türkmenistanyň Umumybilim Berýän Orta Mekdepleriniň Ynsanperwerlik-durmuş bilimleri ugurly gutardyş synplarynda  Türkmenistanyň Taryhy şeýle hem, Türkmen dilinden we Edebiýatdan düzme üçin temalary soragnamalaryny size ýetiripdik. Bu gün bolsa size Takyk bilimler ugurly gutardyş synplarynda Fizika dersinden geçiriljek synagyň soragnamalary saýtymyza ýerleşdirýaris.   2021 — 2022-nji okuw ýylynyň gutardyş synaglaryna taýýarlyk … Continue reading Gutardyş Synaglary : Fizika dersinden soragnamalar 2022