TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

“Zenit” – Russiýanyň çempiony

Russiýanyň futbol boýunça milli çempionatynda çempion belli boldy. Ol Sankt-Peterburg şäheriniň “Zenit” topary boldy. Bu topar çempionatyň 28-nji tapgyrynda güýçli toparlaryň biri bolan “Lokomotiw” toparyny 6:1 hasabynda utmagy başardy we umumylykda 8-nji çempionlygyny gazandy.

Bu topar 7 gezek Russiýanyň çempiony, bir gezek hem 1984-nji ýylda ozalky SSSR-iň çempiony bolupdy.

“Zenit” topary Sergeý Semagyň ýolbaşçylygynda 3-nji gezek yzly-yzyna çempion bolmagy başardy.

Sergeý Semak Russiýanyň 8 gezek çempiony boldy. Ol bu abraýly derejä futbolçy hökmünde 5 gezek, tälimçi hökmünde hem 3 gezek eýe boldy.

“Zenit” toparyna çempionlygy getiren duşuşykda 3 gezek eýranly futbolçy Serdar Azmun, 2 gezek Artýim Dzýuba hem-de 1 gezek Malkom tapawutlandy.

“Mollagara” şypahanasy

Ýene-de okaň

Dünýä çempionatyny rus teleýaýlymdan görmek bolar

Çempionlar ligasy: “Barselona” ýeňildi

Türkmenistan Çarwadarlaryň bütindünýä oýunlarynda 24 medal gazandy

Teswirle