MEDENIÝET

Zehinli dizaýnerleriň gözellik bäsleşigi: Owadan lybaslar

Türkmenistanyň Dokma senagat ministrliginiň Modeller öýünde zehinli
dizaýnerleriň arasynda “Bagtyýar zamananyň döwrebap lybaslary” atly
baýramçylyk bäsleşigi geçirildi. Bu bäsleşikde ýurdumyzyň bäş künjeginden gelen ökde dizýnerler özara bäsleşdiler.

Bäsleşigiň netijeleri boýunça: Telekeçi Wiktor Şohin 1-nji ýere, “Abadan” milli
modalar öýi 2-nji ýere , 3-nji ýere bolsa telekeçi Selbi Ýusupowa eýe boldular. Bu barada turkmengazet.com saýty habar berýär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online krosswordymyzy çözmek üçin şu ýere basyň!

 

BSGG Hytaý sanjymyny tassyklaýar

 

Ýene-de okaň

Aşgabatda ÝB-niň Medeniýet hepdeliginiň çäginde konsert geçirildi

Ata Watan Eserleri

Buker baýragynyň ýeňijisi yglan edildi

Ýurdumyzda dekabr aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreler

“Daragt” filmi Belarusdaky halkara kinofestiwalda baýraga mynasyp boldy

Aşgabatda Annaguly Myratdurdyýewiň konserti geçiriler

Türkmen wekiliýeti Atly sportuň Halkara federasiýasynyň Baş Assambleýasyna gatnaşdy