TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Ýyladyşhanada işlemek üçin iş orny

«Ak toprak» hususy kärhanasy Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän ýyladyşhanada oňaýly şertlerde işlemek üçin 18 — 35 ýaş aralygyndaky gyz-gelinleri işe çagyrýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+99312) 39-80-91, 39-80-50.

 

Öz-özüňi bejerýän telefon ekrany

Ýene-de okaň

«EKSPO-2025»:Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek

Halkara bäsleşik: tor ulgamyny gurnamak

Petronas kompaniýasy işe çagyrýar

Teswirle