BIZNES

Ýo­lö­ten ne­bit önüm­le­ri kär­ha­na­sy­nyň tä­ze desgasy ulanmaga berildi

Düýn Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň Ýo­lö­ten et­ra­byn­da önüm­çi­lik mak­sat­ly täze des­ga­nyň açy­lyş da­ba­ra­sy bol­dy. «Türk­men­ne­bi­tö­nüm­le­ri» Baş mü­dir­li­gi­niň Ýo­lö­ten ne­bit önüm­le­ri kär­ha­na­sy­nyň tä­ze açy­lan bu döw­re­bap des­ga­sy­ny «Türk­men­ne­bi­tö­nüm­le­ri» Baş mü­dir­li­gi­niň ho­ja­lyk ha­sap­la­şy­gyn­da­ky abat­la­ýyş-gur­lu­şyk mü­dir­li­gi­niň Ma­ry we­la­ýat bö­lü­mi­niň gur­lu­şyk­çy­la­ry bi­na et­di­ler.

Bu ýer­de ýer­leş­di­ri­len 31 sa­ny çe­lek 14 müň 900 kub metr ýan­gy­jy sak­la­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýär. Mun­dan baş­ga-da tä­ze bi­na­da bir­ba­da 8 sa­ny aw­tou­la­ga ýan­gyç guý­ma­ga müm­kin­çi­li­gi bo­lan es­ta­ka­da gur­lup­dyr. Şeý­le-de 26 sa­ny aw­tou­la­ga ni­ýet­le­ni­len ulag­jaý göz öňün­de tu­tu­lyp­dyr.

Tä­ze gur­lan ne­bit önüm­le­ri kär­ha­na­sy­na Sol­tan­bent men­zi­lin­den de­mir ýol şa­ha­sy hem çe­ki­lip­dir. Bu ýer­de bir­ba­da 10 sa­ny de­mir ýol çe­le­gi­ni ka­bul edip bil­ýän gu­ýu­jy es­ta­ka­da gur­lup­dyr. Ýan­gyn how­pu­nyň öňü­ni al­mak bi­len bag­la­ny­şyk­ly Ýan­gyn howp­suz­lyk gul­lu­gy­nyň ýö­ri­te­leş­di­ri­len bi­na­sy bo­lup, ol iki sa­ny ýan­gyn sön­dü­ri­ji aw­tou­la­ga ni­ýet­le­nen­dir. Şeý­le-de 2 sa­ny ýan­gy­na gar­şy suw how­zy göz öňün­de tu­tu­lyp­dyr.

 

Tagtabazarly gallaçylar şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirdiler

Ýene-de okaň

German kompaniýalary bilen Garlyk magdan toplumy boýunça hyzmatdaşlyk etmek meýilleşdirilýär

Türkmen-german işewürlik maslahaty: köp sanly ylalaşyklara gol çekildi

Türkmen halkynyň Milli Lideri Germaniýanyň banklaryny Türkmenistanyň banklary bilen göni gatnaşyklary işjeň ösdürmäge çagyrdy

German kompaniýalary Arkadag şäheriniň taslamalaryna gatnaşmaga çagyryldy

Germaniýaly işewürlere elektroenergetika pudagynda işlemek mümkinçiligine garamagy teklip edildi

Türkmenistan “ADIPEC 2023” sergisine gatnaşar

Ata Watan Eserleri