Tagtabazarly gallaçylar şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirdiler

Şu gün ýurdumyzyň Mary welaýatynda iş saparynda çäklerinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa welaýatyň Tagtabazar etrabynyň gaýratly gallaçylarynyň döwlete bugdaý tabşyrmak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny abraý bilen ýerine ýetirendikleri hakyndaky hoş habar ýetirildi. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Tagtabazar etrabynyň edermen gallaçylary 7500 gektarda ýetişdirilen bugdaýdan 17300 tonnanyň ýerine, 17335 tonnadan geçirip bereketli hasyl almagyň … Continue reading Tagtabazarly gallaçylar şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirdiler