TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Ýewropanyňiň iň täze awiakompaniýasy

Dünýädäki iň täze awiakompaniýanyň işe başlamagyna bir hepde galdy. 15-nji oktýabrdan ITA – “Italiýa Trasporto Aereo” Italiýa üçin täze döwlet eýeçiligindäki kärhana bolar. “Alitalia” kompaniýasy ençeme ýyl bäri gülläp ösýärdi, emma soňky döwürde bergilerini üzüp bilmedi.

Ýaňy-ýakynda ITA-nyň “Alitaliýanyň” bergilerini  öz üstüne alyp biljekdigini mälim etdi.

Sentýabr aýynda Ýewropa Bileleşigi “ITA” bilen “Alitalianyň” aýry-aýry kompaniýalardygyny, “ITA”-nyň täzeden işe başlap biljekdigini mälim etdi.

“ITA”, “Alitaliýanyň” ýerleriniň köpüsini öz üstüne alar diýlip çaklanyldy. “Alitalia” kompaniýasy 94 ugra hyzmat etdi we olaryň 26-sy Italiýada. Şeýle-de bolsa, “ITA”-nyň web sahypasyndaky maglumatlara görä, derrew syýahat etmek üçin satylýan ugurlar köp däl.

 

ABŞ syýahata geljekler üçin täze şertler girizdi

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle