SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

ABŞ syýahata geljekler üçin täze şertler girizdi

Amerikanyň Birleşen Ştatlary daşary ýurtdan geljek syýahatçylar üçin täze şertleri girizdi.

ABŞ-daky Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkeziniň beýanatyna görä, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy tarapyndan tassyklanan 6 sanjymy alan daşary ýurtly syýahatçylaryň ýurda kabul edilmegine mümkinçilik döretdi.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy şu wagta çenli “Biontech”, “Moderna”, “Johnson we Johnson”, “AstraZeneca”, “Sinopharm” we “Sinovac” sanjymlaryna “gyssagly ulanmak ygtyýarnamasy” berdi. Bu sanjymlaryň islendik biri alan syýahatçylara Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna girmegine şert döredilýär.

ABŞ ozal diňe ýurduň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezi tarapyndan tassyklanan sanjymlary alan adamlary kabul edilýärdi.

 

Armydyň adam saglygyna edýän täsiri

 

 

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi