TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Ýewropada tebigy gazyň bahasy gymmatlady

Ýewropanyň bazarynda tebigy gazyň 1 müň kubmetri 730 dollardan geçip, rekord goýdy. Bu barada geçirilen söwdalardan gelip çykýan maglumatlar tassyklaýar.

Niderlandlaryň TTF indeksine görä, Ýewropanyň bazaryndaky söwda geleşiklerinde tebigy gazyň 1 müň kubmetri 713,1 dollara deň boldy, soňra ol 728,2 dollar ýetdi, ahyrynda 730,1 dollara golýlady.

Mundan ozal, Ýewropada tebigy gazyň bahasy 710 dollara ýetipdi.

 

Sowuk howada ýüzümize ideg etmek      

Ýene-de okaň

“Ba­ga­ja” gaz kä­ni üçin tehniki enjamlar satyn alnar

Türkmenistanda dürli maksatly plastik kartlar öndüriler

Içerki bazarda tüýjümek önümler ýerlenildi

Teswirle