BIZNES

Ýewropada tebigy gazyň bahasy gymmatlady

Ýewropanyň bazarynda tebigy gazyň 1 müň kubmetri 730 dollardan geçip, rekord goýdy. Bu barada geçirilen söwdalardan gelip çykýan maglumatlar tassyklaýar.

Niderlandlaryň TTF indeksine görä, Ýewropanyň bazaryndaky söwda geleşiklerinde tebigy gazyň 1 müň kubmetri 713,1 dollara deň boldy, soňra ol 728,2 dollar ýetdi, ahyrynda 730,1 dollara golýlady.

Mundan ozal, Ýewropada tebigy gazyň bahasy 710 dollara ýetipdi.

 

Sowuk howada ýüzümize ideg etmek      

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar