BIZNES

Ýewropada gazyň bahasy 1000 dollardan geçdi

Ýewropada gazyň kub metriniň bahasy taryhda ilkinji gezek 1000 dollardan geçdi. Bu barada habarlar gulluklary “ICE Futures”-iň söwdalaryna salgylanyp habar berdi.

Biržanyň maglumatlaryna görä, oktýabrdaky fýuçersleriň bahasy söwdanyň başynda müň kub metri 1076 dollara bardy. Soňra oktýabrdaky fýuçersleriň bahasy habda Niderlandlardaky TTF-de müň kub metri üçin 1030 dollara ýetdi.

15-nji sentýabrda Ýewropada gazyň müň kub metri üçin bahasy 950 dollara baryp, bir günde dördünji gezek rekord goýdy.

14-nji sentýabrda Milli energetika howpsuzlyk gaznasynyň direktory Konstantin Simonow Ýewropada gazyň bahasynyň müň kub metri üçin 1000 dollara baryp biljekdigini aýtdy. Onuň aýtmagyna görä, Ýewropa çäklerindäki gaz, esasan, howa şertlerine, suwuklandyrylan gazyň ibermeleriniň çäklendirilmegine, ýyladyş möwsüminiň öňüsyrasynda ammarlarda gazyň ýetmezçiligine baglylykda gymmatlaýar. Emma bahalaryň ýokarlanmagyna emeli şertler hem täsir edýär.

 

Aşgabat-Moskwa ugry boýunça ýörite uçar gatnawy

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar