TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝETSPORT

Ýewro-2020: dünýä çempiony ýeňiş bilen başlady

Düýn futbol boýunça Ýewropa çempionatynda ähli toparlardaky ilkinji duşuşyklar tamamlandy. “F” toparynyň duşuşyklarynda dünýäniň çempiony Fransiýanyň milli ýygyndysy bilen Germaniýanyň milli ýygyndylar duşuşdy.

Fransiýa 1:0 hasabynda ýeňiş gazandy. Duşuşygyň ýeke-täk goluny germaniýaly Mats Hummels öz derwezesine gönükdirdi. Şeýlelikde, germanlar Ýewropa çempionatynyň başlangyç duşuşygynda ilkinji gezek ýeňildiler. Duşuşygyň iň gowy futbolçysy höňkmünde Pol Pogba saýlandy.

Şeýlelikde, “F” toparynda Portugaliýanyň 3 we Fransiýanyň utugy, Germaniýa bilen Wengriýanyň bolsa 0 utugy bar.

Birinji duşuşyklaryň netijeleri boýunça iň köp gol geçiren futbolçylar sanawynda Ronaldo, Lukaku we Şik öz orunlaryny aldy. Bu futbolçylar 2 gezek tapawutlandylar.

Şu gün bolsa çempionatyň toparlarynda 2-nji duşuşyklar başlaýar.

 

Ýewro-2020: Ronaldo rekordlar bilen başlady

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň resmi däl sammitine gatnaşýar

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Wladimir Putini 70 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Teswirle