TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝETSPORT

Ýewro-2020: 17-nji iýunyň duşuşyklary

Futbol boýunça Ýewropa çempionatynda şu gün “B” we “Ç” toparlarynda nobatdaky duşuşyklar geçiriler.

B” TOPARYNDA

SAGAT 21:00 – DANIÝA – BELGIÝA  (Kopengagen şäheri)

Ilkinji duşuygynda ýeňiş gazanan Belgiýa bu oýunda hem ýeňiş gazanan halatynda Italiýadan soňra indiki tapgyra çykan ikinji milli ýygyndy bolar. Daniýa bolsa geçen duşuşykda ýeňlendigi hem-de özüniň iň esasy futbolçysy Kristian Erikseni ýitirendigi üçin diňe ýeňiş gazanmak üçin oýnar. Duşuşygyň 10-njy minutynda oýun saklanyp, Kristian Eriksen ýatlanar. Bilşimiz ýaly, birinji duşuşykda onuň meýdançada ýüregi durupdy we lukmanlaryň kömegi bilen ol halas bolupdy. Şonuň üçin Kristina Eriksen ýatlanyp, lukmanlara minnetdarlyk bildiriler.

“Ç” TOPARYNDA

SAGAT 18:00 – UKRAINA WE DEMIRGAZYK MAKEDONIÝA (Buharest şäheri)

Bu duşuşyk ilkinji ýounda ýeňlen bu iki ýygyndy üçin hem möhümdir.

SAGAT 00:00 – NIDERLANDLAR – AWSTRIÝA

Bu toparlardan hem biri ýeňiş gazanan halatynda indiki tapgyra çykar.

 

Ramos “Real”-dan gidýär

 

Ýene-de okaň

Welaýatlarda gurlan awtomenziller açyldy

Raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistanyň pasporty gowşuryldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny alan raýatlarymyz

Teswirle