Ramos “Real”-dan gidýär

Dünýäniň iň güýçli toparlarynyň biri hasaplanýan Ispaniýanyň “Real Madrid” topary düzümindäki iň güýçli futbolçyny, ýagny goragçy Sergio Ramosyň gidýändigini mälim etdi. Şu gün toparyň ýolbaşçysy Florentino Peresiň gatnaşmagynda Ramos bilen hoşlaşyk metbugat ýygnagy geçiriler. Şeýlelikde, Ramos bilen “Real” toparynyň arasynda täze şertnama baglaşmak babatda ylalaşyk gazanylmady. Ispan futbolçy bu toparyň … Continue reading Ramos “Real”-dan gidýär