SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýaponiýada «sanjym pasporty» talap edilmegi mümkin

Ýaponiýa hökümeti azyk harytlary, öý goşlary we şuňa meňzeş başga harytlarsatyn almak üçin raýatlardan sanjym edilendigini görkezýän pasport talap etmegiň tertibine seredýär. Bu barada «The Japan News» neşiri habar berdi.

Mälim bolşy ýaly, degişli teklip penşenbe güni  koronawirus pandemiýasyna garşy göreşmek boýunça hökümet toparynyň mejlisinde girizilmegine garaşylýar.

Habarda: «Dükanlaryň girelgesinde adamlardan sanjym edilendigini tassyklaýan pasporty soralar. Şoňa laýyklykda sertifikat eýeleri arzanladyş we goşmaça hyzmatlara eýe bolmagy mümkin» diýilýär.

Maglumat hökmünde, Ýaponiýada pandemiýa başlaly bäri 1,57 milliondan gowrak adama koronawirus ýokaşmasy anyklandy.

GuÅŸak barada…

 

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi