TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Ýaponiýa Owganystana ynsanperwer kömegini berer

Ýaponiýanyň täze Premýer-ministri Fumio Kisida Owganystana takmynan 190 million dollar möçberinde ynsanperwer kömeginiň beriljekdigini mälim etdi.

Bu barada Ýaponiýanyň täze Premýer-ministri Fumio Kisida onlaýn tertipde geçirilen “G20” sammitiniň çäklerinde eden çykyşynda belläp geçdi.

Bu maliýe serişdeleriniň şu ýylyň ahyryna çenli halkara guramalarynyň üsti bilen Owganystana gowşuryljakdygyny mälim eden Kisida, maksadynyň owgan halkynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny ýeňip geçmegi üçin kömek etmekden ybaratdygyny aýtdy.

Türkmenistanyň Prezidenti Estoniýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Halkara guramalar Arkadag şäherine gyzyklanma bildirýär

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Prezidenti Belgiýanyň Patyşasyny gutlady

Teswirle